วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567
ระบบกระดานสนทนากรมปศุสัตว์
การใช้งานกระดานสนทนา
 1. ผู้ที่ต้องการใช้งานกระดานสนทนาจะต้องสมัครสมาชิก และจะต้องมีบัญชีอีเมล์ในการใช้งานเพื่อยืนยันตัวบุคคล
 2. สมาชิกจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password ที่จัดส่งให้ทางอีเมล์
 3. สมาชิก ในที่นี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลผลิตที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์
 4. กระดานสนทนานี้เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในเชิงวิชาการ กรมปศุสัตว์ และผู้ดูแลระบบไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฏไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าทางใดๆ ท่านต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่รับความเสียหายจากการเสนอคำถามหรือความคิดเห็นสามารถขอตรวจสอบข้อมูล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 5. ห้ามเสนอข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น คำหยาบคาย หรือ ถ้อยคำลามกอนาจาร
 6. ห้ามเสนอข้อความที่จะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคง
 7. การเสนอคำถามหรือความคิดเห็นในกระดานสนทนานี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในกระทู้ที่ท่านได้เสนอไป ห้ามเสนอข้อมูลเท็จ กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น ทำให้เกิดความเสียหาย กับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 8. ไม่ใช้ชื่อของบุคคลอื่นโดยเจตนา เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของคำถามหรือความคิดเห็นในกระดานสนทนานี้
 9. ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
 10. ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการถาม เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล
 11. ตั้งกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาของหมวดคำถาม เพื่อความเข้าใจตรงกันในการแสดงความคิดเห็น และส่งผลให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็ว
 12. หากเกิดความผิดพลาดในการตั้งกระทู้ เช่น พิมพ์ข้อความผิดพลาด ตั้งกระทู้ไม่ตรงหมวดคำถาม เจ้าของกระทู้สามารถแจ้งขอเปลี่ยนหมวดคำถาม หรือลบกระทู้ ได้โดย พิมพ์ข้อความแจ้งขอแก้ไขในกระทู้ต่อจากกระทู้ที่เกิดผิดพลาดดังกล่าว
 13. หากตรวจพบข้อความใดที่ไม่ปฏิบัติตามมารยาทในการใช้กระดานสนทนากรมปศุสัตว์ ผู้รับผิดชอบในการดูแลหมวดคำถาม หรือผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความที่แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นออกไป เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
Copyright 2020. Information and Communication Technology Center. Department of Livestock Development. All right reserved.